പുരസ്‌ക്കാരങ്ങള്‍
കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് അവാര്‍ഡ് 1989- മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടി
ഫിലിം ഫെയര്‍ അവാര്‍ഡ്- മികച്ച നടി