പുരസ്‌ക്കാരങ്ങള്‍
മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്ക്കാരം - വാസ്തവം (2006)
മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്ക്കാരം - അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ, സെല്ലുലോയ്ഡ് (2013)