പുരസ്‌ക്കാരങ്ങള്‍

മികച്ച നടിക്കുള്ള കേരളസംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്‌കാരം  2011