പുരസ്‌ക്കാരങ്ങള്‍
കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം (2005)
ഗിന്നസ് റെക്കോഡ്