ജീവചരിത്രം
ഒരു ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര നടിയാണ് വനിതാ കൃഷ്ണ ചന്ദ്രൻ. 1980 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തമിഴിലും, തെലുങ്കിലുമായി നിരവതി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ചോക്ലേറ്റ്, നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി, തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്, ഭാഗ്യദേവത തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യ്തു.