അഭിനയിച്ച സിനിമകള്‍
സംവിധായകൻ
രചയിതാവ്
സംഗീത സംവിധായകൻ
ഗായകൻ
നടൻ